Masterpost

 Cinderella Contract

Flanelia [Main StoryClaude Sequel & IF Lugar]

Rossiyskaya [Main Story & Yuri Sequel & IF Yelisei]

Turkiye [Main Story & Asena Sequel & IF Isuka]

Ingrays [Main Story & Cyril Sequel & IF Maynard]

Sweet Proposal

Todo Masaya

Sakura Ryoichi

Mitsui Keita

Seo Eishi

Tsukishima Kakeru

Tokito Shinya

Todo Masaya S2

Yuki Uchida

Seven Hotties, All My Husbands

Ayato Kamishiro

Shizuki Tojo

Tsubasa Suo

Taiga Kirisame

Soichiro Tachibana

Celis Valentine

Haruto & Toya Kagurazaka

Gaia Ijuin

Keita Sakurai

Sweet Scandal Returns

Suwa Shinobu

Misato Yusuke

Amasawa Kaito

Horai Itsuki

Yoshioka Shintaro

Shii Masato

Naoya Yamato

Office Lover 2

Kakeru Yamagata

Kei Shinomiya

Kenichiro Kamijo

Haruto Natsume

Ritsu Tachibana

Kousei Akiyoshi

Yuusuke Minami

Rental Boyfriend

Aito Hozumi

Taisuke Nadauchi

Takeomi Shiina

Etsuya Tomihara

Haruka Doujima

Kotarou Horibuchi

Several Shades of Sadism

Chiaki Kira

Toma Kira

Minami Kira

Mei Tarantino

Rei Shindo

Shizuka Kira

Decoding Desire

Yushin Kuze

Kento Orihama

Takamsasa Isumi

Kanade Akutagawa

Sleepless Cinderella PARTY

Yuzuki Kitaoji [Season 1 & Season 2]

Ryoichi Hirose [Season 1 & Season 2]

Noel Aijima [Season 1]

Chihaya Koda [Season 1]

Mirai Kageyama [Season 1]

Satsuki Kitaoji [Season 1 & Season 2]

Hibiki Shiina [Season 1]

My Forged Wedding PARTY

Yamato Kogami [Season 1 & Season 2 & His Feelings]

Ren Shibasaki [Season 1 & Season 2]

Takamasa Saeki [Season 1 & Season 2 & His Feelings]

Takao Maruyama [Season 1 & Season 2 & His Feelings]

Yuta Kajima [Season 1 & Season 2]

Kunihiko Aikawa [Season 1 & Season 2]

Akito Kakiuchi [Season 1 & Season 2]

Haruka Utsunomiya [Season 1]

Be My Princess PARTY

Wilfred A. Spencer

Keith Alford

Roberto Button

Joshua Lieben

Glenn J. Casiraghi

Edward Levaincois

Zain

Samurai Love Ballad PARTY

Nobunaga Oda

Nobunaga Oda Act 2

Mitsuhide Akechi

Yukimura Sanada

Saizo Kirigakure

Date Masamune

Kojuro Katakura

Hideyoshi Toyotomi

Toshiie Maeda

Ieyasu Tokugawa

Mitsunari Ishida

Shingen Takeda

Kenshin Uesugi

Shigezane Date

Royal Midnight Kiss

Edward

Rene

Asim

Advertisements