Masterpost

 Cinderella Contract

Flanelia [Main StoryClaude Sequel & IF Lugar]

Rossiyskaya [Main Story & Yuri Sequel & IF Yelisei]

Turkiye [Main Story & Asena Sequel & IF Isuka]

Ingrays [Main Story & Cyril Sequel & IF Maynard]

Sweet Proposal

Todo Masaya

Sakura Ryoichi

Mitsui Keita

Seo Eishi

Tsukishima Kakeru

Tokito Shinya

Todo Masaya S2

Yuki Uchida

Seven Hotties, All My Husbands

Ayato Kamishiro

Shizuki Tojo

Tsubasa Suo

Taiga Kirisame

Soichiro Tachibana

Celis Valentine

Haruto & Toya Kagurazaka

Gaia Ijuin

Keita Sakurai

Sweet Scandal Returns

Suwa Shinobu

Misato Yusuke

Amasawa Kaito

Horai Itsuki

Yoshioka Shintaro

Shii Masato

Naoya Yamato

Office Lover 2

Kakeru Yamagata

Kei Shinomiya

Kenichiro Kamijo

Haruto Natsume

Ritsu Tachibana

Kousei Akiyoshi

Yuusuke Minami

Rental Boyfriend

Aito Hozumi

Taisuke Nadauchi

Takeomi Shiina

Etsuya Tomihara

Haruka Doujima

Kotaro Horibuchi

Junpei Kudo

Several Shades of Sadism

Chiaki Kira

Toma Kira

Minami Kira

Mei Tarantino

Rei Shindo

Shizuka Kira

Decoding Desire

Yushin Kuze

Kento Orihama

Takamsasa Isumi

Kanade Akutagawa

Sleepless Cinderella PARTY

Yuzuki Kitaoji [Season 1 & Season 2]

Ryoichi Hirose [Season 1 & Season 2]

Noel Aijima [Season 1]

Chihaya Koda [Season 1]

Mirai Kageyama [Season 1]

Satsuki Kitaoji [Season 1 & Season 2]

Hibiki Shiina [Season 1]

My Forged Wedding PARTY

Yamato Kogami [Season 1 & Season 2 & His Feelings]

Ren Shibasaki [Season 1 & Season 2]

Takamasa Saeki [Season 1 & Season 2 & His Feelings]

Takao Maruyama [Season 1 & Season 2 & His Feelings]

Yuta Kajima [Season 1 & Season 2]

Kunihiko Aikawa [Season 1 & Season 2]

Akito Kakiuchi [Season 1 & Season 2]

Haruka Utsunomiya [Season 1]

Be My Princess PARTY

Wilfred A. Spencer

Keith Alford

Roberto Button

Joshua Lieben

Glenn J. Casiraghi

Edward Levaincois

Zain

Samurai Love Ballad PARTY

Nobunaga Oda

Nobunaga Oda Act 2

Mitsuhide Akechi

Yukimura Sanada

Saizo Kirigakure

Date Masamune

Kojuro Katakura

Hideyoshi Toyotomi

Toshiie Maeda

Ieyasu Tokugawa

Mitsunari Ishida

Shingen Takeda

Kenshin Uesugi

Shigezane Date

Royal Midnight Kiss

Edward

Rene

Asim

My Million Dollar Boyfriend: Cinderella TV

Yuma Kuga

Leon Poker

Clive Felix

Chocolate Temptation

Ibuki Aoi

Jin Aoi

Mitsuki Aoi

Once Upon a Fairy Love Tale

Leonhardt

Luca

Albert

Silvio

Ferris

Kite

Oriental Bride of The Emperor

Ji Cangming

Guo Liyao

Cai Liyue

Love 365

Enchanted in the Moonlight

Miyabi

z

X

z

X

z

X

z

X

z

X

z

X

z

X

z

X

z

X

Contract Marriage +

Ryo Kurosaki

Soji Shirogane

My Boss is too Hot and Wild !

Akito Kurosaki

Kaoru Kuryu

Ryoji Kaji

My Bewitching Perfume

Teppei Shido

Takeru Hiruma

Rei Kirishima

Naomi Kanoura

False Fiancé, Sham Wedding

Hiromitsu Kamiji

Princess Closet

Reo Kamiyoshi

Shuu Tachibana

Kai Ayasaki

Akito Shinonome

Diamond Girl

Hayato Aisaka

Masaki Fujigaya

Tsubasa Misono

Kyoichi Takayanagi

A Slick Romance

Mirai Igarashi

Zio Fujishima

Tenkyu Todoji

Seima Serizawa

In Search of Haru – Sweet Story of Youth –

Normal end

Dark end

Bad end

Happy end

Jimi Kare – My Quiet Boyfriend

Prince end

Arrogant end

? end

Princess end

Cafe Ma Chérie

Ryo Kiryu

Souta Shinohara

Leo Brown

Princess To Be

Alex Rhondhurd

Luca Lindberg

Dennis Sakuraba

Love Ice Rink

Hayato Misumi

Kisara Izumi

Seiji Kamiya

Gakuen Club

Asahi Minakawa

Toma Sakai

Saku Takizawa

Wataru Kagurazaka

Renji Kamiki

Yuya Yamaoka

Marked by King Bs

Ashton Griffin

Nicholas Rosada

William Kal

Zack Snyder

Joel Barrett

x

X

X

X

X

X

X